Presentation

Jag har nu arbetat som pianotekniker på heltid i över 30 år.

IMG_02

Resonansbottenmakeriet Östlind & Almquist 1909.

Efter grundskolan var det dags att välja gymnasielinje och valet föll på den Naturvetenskapliga linjen vid Kärrtorps Gymnasium. På den tiden (1980) var  Sveriges enda utbildning för pianotekniker placerad på samma skola.

Det dröjde inte länge förrän jag ändrade mina planer på vad jag skulle sysselsätta mig med i framtiden.

Efter examen började jag omedelbart som anställd på Svenska Pianofabriken vid Brunkebergstorg. Mina arbetsuppgifter bestod i framför allt verkstadsarbete (helrenoveringar, mekanikjusteringar etc.), men även av arbete ute på fältet i form av vanlig underhållsservice, stämningar etc. Även att fintrimma instrumenten inför konserter samt studioinspelningar.

Under en tid arbetade jag även som resande tekniker från Malmö i söder till Luleå i norr. Även uppdrag utomlands förekom.

Nästa steg var att starta min egen firma: ENEBERG FLYGEL & PIANOTEKNIK.

YAMAHA SCANDINAVIA AB kontaktade mig direkt för att bekosta en utbildning på YAMAHA PIANO TECHNICAL ACADEMY samt även en tids praktik på själva fabriken i Hamamatsu, Japan.

Man har även hjälpt till med utbildning inom digitalflygelteknik.

Därefter kontrakterades jag för att hjälpa till vid eventuellt uppkomna garantifel samt även vara med för att arbeta med Japanska tekniker på olika institutioner t.ex. Norges musikhögskola i Oslo.

Så jag passar på att än en gång tacka YAMAHA för hjälpen!

En sammanfattning av utbildningar under åren:

1980-82    Pianoteknikerskolan vid Kärrtorps Gymnasium
1982-86    Anställd vid Svenska Pianofabriken
1985          Intonationsutbildning vid Bösendorfer i Wien, Österrike
1986          Startar Eneberg Flygel & Pianoteknik
1987          Utbildning på Yamaha Piano Technical Academy
1988          Anställd av Kgl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH)
1989          Anställd av Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
1997          Utbildning på Steinway i Hamburg (Trainee course 4 veckor)
2004         Utbildning på Steinway Academy (konsertnivåutbildning)
2013          Utbildning på Yamaha för Hybridinstrument, NU1, N1, N3