ENEBERG FLYGEL & PIANOTEKNIK

Kenneth Eneberg

Gamla Enskede
Sedan 1986 

Auktoriserad medlem av Sveriges Pianotekniker Förening (SPTF)

MÅLSÄTTNING

Att kunna tillmötesgå kundernas specifika önskemål och krav på ett tillfredsställande sätt. Allt ifrån att iordningställa en flygel på konsertnivå till att underhållsserva/stämma ett piano i hemmamiljö.